Střešní protisněhové zábrany

             

Spočítejte si cenu za materiál a instalaci pomocí tabulky

Co potřebujete vědět:

 • plocha střechy ( m2 )
 • typ střešní krytiny ( bobrovka, betonová taška, atd. )
 • délka spodní části střechy

Vyberte si ze systémů zábran přesně pro váš typ krytiny                                

                Tabulka sněhové zábrany

 

Typ sněhových zábran

 

  Krytina

 

   Materiál

 

      Materiál

 

     Instalace

 

 

 

 

 

Žebříkový systém

( počítá se na bm )

vhodný pro většinu krytin

pozink

od 800,- Kč / bm

barva

od 900,- Kč / bm

 

od 700,- Kč / bm

Tyčový systém ( počítá se 1 tyč / bm )

falcovaná krytina, šindele bobrovka

pozink

od 400,- Kč / bm

měď

od 1 800,- Kč / bm

 

od 700,- Kč / bm

Tyčový systém ( počítá se 2 tyče / bm )

falcovaná krytina, šindele bobrovka

pozink

od 650,- Kč / bm

měď

od 2 500,- Kč / bm

 

od 700,- Kč / bm

Sněhová zábrana s lopatkou

( obvod střechy  po 1 bm )

vhodný pro většinu krytin

 

barva

od 220,- Kč / bm

 

 

od 400,- Kč / bm

Slovenský kříž

vhodný pro většinu krytin

 

barva

od 120,- Kč / bm

 

 

od 400,- Kč / bm

Sněhové háky

( počítáme obsah střechy m2 )

vhodný pro většinu krytin

 

barva

od 29,- Kč / bm

 

 

od 29,- Kč / ks.

Pokud jste Vámi požadovaný typ nebo materiál nenašli, neváhejte nás kontaktovat   

 

2 typy zábran proti sněhu:

 • Sněhové háky či výrobcem krytiny dodávané sněhové tašky, jejichž účelem je chránit krytinu tím, že nedovolí posouvání sněhu po ploše střechy a brání tak poškození prostupů, tašek a šablon v úžlabí, výstupků na krytině a například v případě asfaltových šindelů možnému "plešatění" či v horším případě vytrhnutí jednotlivých šablon. U krytin kde dochází k zařezávání v úžlabí by měly být osazeny sněhové tašky hustěji, ať nedochází k tlaku sněhu ze dvou stran a následnému lámání zařezaných tašek kolem tohoto úžlabí. 
 • Sněhové zábrany (občas nazývané sněholamy), které je nutné podle ČSN 73 1901 umisťovat na střechy, z nichž by mohl sníh a led padat na přilehlé komunikace, níže položené střechy či konstrukce, vchody do objektů a podobně. Jde o opatření mřížovými a trubkovými zachytávači, zachytávači v nichž je uchycena dřevěná kulatina …Tato opatření jsou svým charakterem taková, že by měla být pro plnou funkčnost kombinována s opatřením č. 1 - sněhovými háky nebo sněhovými taškami rozmístěnými po celém povrchu střechy Jde o to, aby nedocházelo k efektu odrazového můstku vytvořeného ze sněhu nahromaděného u sněholamu. Další vlny sněhu v případě jejich rozjetí po povrchu střechy se přes takovou "muldu" snadno přenesou a sněhové opatření ztrácí postupně funkčnost. 
Parametry pro určení počtu sněhových zábran
 • formát tašky (maloformátové - např. bobrovka a velkoformátové - klasické střešní tašky) 
 • zatížení sněhem, které je dáno sněhovou oblastí, ve které se střecha nachází (nejlepší je určení podle mapy sněhových oblastí na území ČR) 
 • sklon střechy 
Graf pro odvození schématu kladení A - G 
Rozmístění háků nebo protisněhových tašek

Schéma A - Každá 8. taška je protisněhová. Spotřeba cca 1,3 ks/m2 + celá řada protisněhových tašek (druhá řada od okapní hrany). 
Schéma B - Každá 7. taška je protisněhová. Spotřeba cca 1,4 ks/m
2 + celá řada protisněhových tašek (druhá řada od okapní hrany). 
Schéma C - Každá 6. taška je protisněhová. Spotřeba cca 1,8 ks/m
2 + celá řada protisněhových tašek (druhá řada od okapní hrany). 
Schéma D - Každá 5. taška je protisněhová. Spotřeba cca 2 ks/m
2 + celá řada protisněhových tašek (druhá řada od okapní hrany). 
Schéma E - Každá 2. taška v každé druhé řadě je protisněhová. Spotřeba cca 2,8 ks/m
22 + celá řada protisněhových tašek (druhá řada od okapní hrany). 
Schéma F - Každá 3. taška je protisněhová. Spotřeba cca 3,4 ks/m
2 + celá řada protisněhových tašek (druhá řada od okapní hrany). 
Schéma G - Každá 2. taška je protisněhová. Spotřeba cca 5 ks/m
2 + celá řada protisněhových tašek (druhá řada od okapní hrany). 

Pro protisněhové tašky platí stejné počty opatření na m
2 ( zde jde o protisněhové háky ). 

Pokud je užita krytina, která ze své podstaty neumožňuje ( nebo jen velmi špatně ) umístění sněhových opatření po celé ploše střechy, je nutné osazovat sněhové zábrany ( celistvá horizontální linie, např. mřížové sněholamy ) v řadách nad sebou. Toto je typické například pro falcované plechové krytiny, kde se držáky sněholamů přichycují k falcům krytiny samotné speciálními svorkami, do kterých je poté možné osadit např. trubkový sněholam. Aby bylo toto opatření účinné, rozteč by se měla pohybovat podle sklonu střechy a množství sněhu od 4 do 1,5 m. 

Sněhové tašky k danému typu krytiny dodává výrobce 

Sněhové háky tyto nahrazují sněhové tašky u krytin, u kterých takové tašky nejsou vyráběny, jako např. bobrovka nebo jsou určeny pro vláknocementové krytiny. U profilovaných krytin se rozlišuje podle typu tašky, pro který je hák určen a většinou se věší na tašku. U vláknocementových krytin nebo šindelů je hák přibit do podkladu - bednění. 


 

Sněhové zábrany (sněholamy)  mají většinou liniový charakter. Skládají se většinou z více částí, minimálně z držáku sněholamu a sněholamu samotného (mříž, kláda apod.) 

V ideálním případě je držák sněholamu upevněn jako součást kovové tašky určené pro daný typ krytiny. 

 
Systém počítá s vložením vlastní latě pro ukládání a uchycování těchto držáků sněholamů. 
Samostatný držák sněholamu do kterého se montuje sněhová mříž nebo kláda

 
Pro krytiny neprofilované jako vláknocementové šablony a asfaltové šindele se chytají držáky sněholamu do bednění. 

U všech těchto držáků je ideální až nezbytné, aby byly kladeny nad nosný prvek - krokev, aby byla možná momentová zatížení vlivem sněhu co nejmenší! 

Lopatkové a křížové sněholamy, které nepůsobí po celé délce okapu a jsou tedy jakýmsi hybridem mezi sněholamem a sněhovým hákem či sněhovou taškou. Za ideální variantu považujeme střechu po které jsou plošně rozmístěny sněhové háky nebo sněhové tašky a nad místy, kde by mohl sníh škodit bude osazen u okapu liniový sněholam. 

Ceník sněhové zábrany

 • Cena za instalaci je shodná s cenou za materiál ( tj. sněhových zábran )   
 • Množství sněhových háků, cca 1 ks. / m2   
 • Žebříkový nebo tyčový systém ( délka zajišťovaného místa )

Naši dodavatelé střešních protisněhových zábran

https://www.platonsro.cz/cz/375-CENIK-A-KATALOG.html

https://www.hpi.cz/default.aspx

Nezávazná poptávka

Ceník výškových prací platný od 1.1.2021

Kliknutím na odkaz se dostanete na ceník prací, které poptáváte

 
                    

 

 

Nejnižší fakturovaná částka za výjezd a provedení výškových prací horolezeckou technikou je 2.850,- Kč.