Lankový ochranný systém

           

Je vhodný pro málo nebo středně exponované plochy ( okraje střech, parapety, kovové nebo skleněné zábradlí balkónů a teras, vodorovně vedené dráty hromosvodu )

Jedná se o mechanickou zábranu proti dosednutí ptactva.

Lankový systém funguje tak, že 11 cm nad místem dosedu ptactva je nataženo tenké kovové lanko.

Pokud potřebujeme ochránit širší plochu, napneme několik řad kovových lanek.

Lankový systém instalujeme pomocí hmoždinek a nerezových tyček -  do podkladu přilepíme ( přinýtujeme ) speciální patku a do ní upneme tyčku. Doporučená vzálenost mezi tyčkami je max.2 cm.

U širší varianty můžeme instalovat do jedné tyčky s více otvory i více řad lanek. Tyčka se nainstaluje do vodorovné stěny kolmé k ploše.

Lankový systém je téměř neviditelný, díky napínacím pružinám je však vnitřně nestabilní - dochází k prasknutí nebo prověšení lanka a tím k nefunkčnosti lankového systému.

Životnost lankového systému je cca 6 - 8 let a je nutný pravidelný servis.

 
 

Práce
 
Cena

Zábrany proti ptactvu - lankový systém
 
od 180,- Kč / bm

Instalace lankového systému
 
od 100,- kč / bm

Ceny jsou orientační, pro vypracování konkrétní nabídky nás prosím kontaktujte    

Nezávazná poptávka

Ceník výškových prací platný od 1.1.2021

Kliknutím na odkaz se dostanete na ceník prací, které poptáváte

 
                    

 

 

Nejnižší fakturovaná částka za výjezd a provedení výškových prací horolezeckou technikou je 2.850,- Kč.