IZOLACE DILATAČNÍCH SPÁR SILIKONOVOU FASÁDNÍ PÁSKOU LUKOTĚS

Silikonové fasádní těsnící pásky a vhodný silikonový tmel se používají k pružnému přetěsnění netěsných dilatačních spár na panelových domech.

Silikonové fasádní těsnící pásky dokonale utěsní dilatační spáry a jsou proto nejpoužívanější variantou při revitalizaci panelových domů.

Dokonalá omyvatelnost vodu odpudivého hladkého a neporézního povrchu silikonových pásek zaručuje životnost užití na desítky let a navíc eliminuje tvorbu plísní, narůstání mechů atd.

Silikonová pryž je odolná proti ozónu, povětrnostním podmínkám a slunečnímu záření. V rozmezí teplot -50 °C do + 150 °C při mechanickém zatěžování vykazuje jen minimální trvalou deformaci.

Silikonová fasádní těsnící páska je určena převážně k dokonalému překrytí nefunkční, netěsnící panelové dilatační spáry.

  • mechanické očištění podkladu
  • oprava hran a rohů
  • nátěr styčných ploch penetrací
  • aplikace silikonového tmele
  • vtlačení pásky příslušného rozměru do tmelu
  • finální tmelení vzájemným křížením pásek a spojů

Ceník výškových prací platný od 1.1.2021

Kliknutím na odkaz se dostanete na ceník prací, které poptáváte

 
                    

 

 

Nejnižší fakturovaná částka za výjezd a provedení výškových prací horolezeckou technikou je 2.850,- Kč.