Ceník sněhových zábran

Cena za instalaci je shodná s cenou za materiál ( tj. sněhových zábran )

 

Množství sněhových háků, cca 1 ks. / m2

 

Žebříkový nebo tyčový systém ( délka zajišťovaného místa )

Ceník výškových prací platný od 1.1.2021

Kliknutím na odkaz se dostanete na ceník prací, které poptáváte

 
                    

 

 

Nejnižší fakturovaná částka za výjezd a provedení výškových prací horolezeckou technikou je 2.850,- Kč.